Venttiili-hanketta toteutetaan Etelä-Savossa. Kehittämiskumppanit ovat Etelä-Savon ammattiopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja Pieksämäen ammattiopisto. Kukin toimija kehittää paikkakunnallaan omaan oppilaitokseen sopivaa toimintamallia. Kohderyhmänä ovat oppilaitosten kaikki opiskelijat.
 
 

Uraohjauksessa
luodaan ja mallinnetaan oppilaitoksiin moduulirakenteinen opintotarjonta, joka on opiskelijoiden käytettävissä. Opintotarjonta mahdollistaa urapolkujen rakentamisen tutkinnon valinnaisissa opinnoissa. Urapolku tukee opiskelijan yksilöllisiä toiveita, vahvuuksia ja tavoitteita.

   

Palveluohjauksess
a opiskelija tekee itselleen yhdessä palveluohjaajan kanssa henkilökohtaisen ohjaus- ja palvelu-suunnitelman. Palveluohjauksen työ-menetelmiä ovat tehostettu opinto-ohjaus, erityisopetus ja kuratiivinen työ. Erityisenä kehittämisen kohteena on parityöskentely-menetelmä.
 

Hankkeen arvioinnin tekee Mikkelin ammattikorkeakoulu. 
   
  
 

 

 

__________________

31.12.2010

Hanke on päättynyt 31.12.2010.
Kiitämme mukanaolleita
.
__________________

21.12.2010

Uutta materiaalia
__________________

29.9.2010

Seminaaripäivät
22.-23.11.2010 Mikkelissä

__________________

4.1.2010


Oikeus eettisyyteen -Aikaa asiakastyölle seminaari
__________________

 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
 
Venttiilii-hanke © 2009